Inschrijvingskosten opleiding en/of FMSummit

Opleiding: deelnemers hebben toegang tot de lessen en workshops die worden georganiseerd op maandag 21 oktober 2019. Tijdens de opleiding hebben deelnemers recht op pauzes, lunch en ter plaatse overhandigde documenten. Op maandag 21 oktober 2019 is geen diner voorzien.

FMSummit: deelnemers hebben toegang tot door hen gekozen sessies en topics van dinsdag 22 tot woensdag 23 oktober 2019, lunch, pauzes, diner en avondactiviteiten van dinsdag 22 oktober 2019 en geven recht op de goodies die bij hun aanmelding ter plaatse aan de deelnemers worden uitgedeeld. Op woensdag 23 oktober wordt geen diner voorzien.

Reserveringsvoorwaarden

‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’: aangezien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, wordt prioriteit gegeven aan wie eerst ingeschreven is. De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 20 oktober 2019.

Een inschrijving is pas geldig op de dag dat wij de volledige betaling van de inschrijvingskosten hebben ontvangen. Betalingen die wij ontvangen nadat de inschrijvingen zijn afgesloten, betekenen een annulatie van de inschrijving.

De organisatie behoudt zich het recht voor om de FMSummit te annuleren tot maandag 19 augustus 2019. In geval van annulatie door de organisator wordt de overgemaakte som integraal terugbetaald. De organisatie behoudt zicht het recht voor om het event uit te stellen of het programma te wijzigen als hij door onvoorziene omstandigheden daartoe wordt gedwongen.

Betaling van de inschrijvingskosten

De betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. Pas dan is uw inschrijving definitief.

De betaling gebeurt uitsluitend via een online creditcard en beveiligd protocol op het Eventbrite-platform.
Een geaccepteerde factuur wordt automatisch bewerkt via Eventbrite.

Kort voor de FMSummit ontvangt u nog een bericht met last minute info.

Recht op afbeeldingen

Door u in te schrijven, geeft u Lesterius de toestemming om de gemaakte beelden of opnames van een Lesterius-event volledig of gedeeltelijk en zonder beperking in tijd of plaats te gebruiken, te benutten en te verspreiden. Die toestemming houdt het recht in om dit materiaal te reproduceren, voor te stellen en aan het publiek te communiceren via internet of een ander medium.

U wordt in kennis gesteld van die bepalingen in het kader van de toepassing van de wetgeving in verband met het recht op afbeeldingen en privacy.

U kan uw recht op afbeeldingen doen gelden door een mail te sturen naar info[at]fmsummit.info en te vragen om de beelden waarop u te zien bent niet te gebruiken.

Annuleringsvoorwaarden

De ingeschreven deelnemers kunnen hun annuleringsverzoek per mail sturen naar: info[at]fmsummit.info

Bij annuleringsverzoek tot en met zondag 15 september 2019 worden de inschrijvingskosten integraal terugbetaald.

Bij annuleringsverzoek vanaf maandag 16 september 2019 worden geen kosten terugbetaald aan de deelnemers die hun deelname wensen te annuleren. De overgemaakte inschrijvingskosten zijn voor de organisator.

Gedragscode

FMSummit is een aangename en vriendelijke bijeenkomst. Alle deelnemers hebben het recht om in een veilige omgeving te leven, ongeacht geslacht, genderidentiteit en -uitdrukking, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, uiterlijk, lengte, ras, etniciteit, religie of enige andere eigenschap.

We tolereren geen intimidatie of aanval, in welke vorm dan ook. Uitdrukkingen en afbeeldingen met seksuele connotaties zijn niet geschikt tijdens de duur van het evenement. Deelnemers die deze regels overtreden, kunnen bestraft of uitgesloten worden van het evenement zonder restitutie, naar inzicht van de organisatoren.

Overeenkomst ter bescherming van vertrouwelijke informatie

Om te kunnen deelnemen aan het event FMSummit 2019, moet u de volgende voorwaarden aanvaarden:

FileMaker International kan communiceren over bepaalde vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de producten, de ontwikkeling, het ontwikkelingsplan en andere commerciële gegevens van FileMaker International.

U dient ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie behouden blijft en dat deze informatie niet zonder toestemming wordt gebruikt, vrijgegeven en verspreid. Bovendien engageert u zich om deze vertrouwelijke informatie aan geen enkele andere persoon of entiteit te communiceren.

Deze overeenkomst betekent voor u geen enkele verplichting betreffende eventuele informatie:

  • algemeen gekend of beschikbaar door publicatie, commercieel gebruik of elk ander losstaand feit;
  • door u gekend op het ogenblik van publicatie en niet aan beperkingen onderworpen;
  • door u ontwikkeld op onafhankelijke wijze en zonder verband met dit event of;
  • wettig verkregen van een derde die daartoe is gemachtigd.